Met de klas naar de boer(in)

1

Basisscholen zijn een fantastische plek om kinderen actief in contact te brengen met gezond eten. Om scholen daarin te ondersteunen is het Flevolandse Voedseleducatie aanbod samengesteld. In het natuureducatie aanbod kan een echt bezoek aan een boerderij natuurlijk niet ontbreken. Een praktijkles op een boerderij voegt dan ook veel toe aan de theorie. Kinderen weten bijvoorbeeld vaak niet waar hun voedsel vandaan komt. Daarnaast is er op een boerderij nog veel meer te zien, beleven en te leren. Maatschappelijke vragen over bijvoorbeeld leven en dood, voortplanting, voeding en gezondheid en duurzame energie zijn daar dagelijkse kost. Leerlingen leren hierover na te denken en ze te bespreken. Ook helpt een boerderijbezoek bij de ontwikkeling van praktische vaardigheden zoals meten, determineren, interviewen en onderzoeken.